Celoškolní výtvarný projekt LOH Paříž 2024

3. června 2024
16 dílný obraz - společná práce dětí 2. stupně

Počátek roku 2024, leden a únor, děti v naší škole v hodinách výtvarné výchovy zasvětily letním olympijským hrám, které se letos v létě uskuteční v prosluněné Francii. S dětmi jsme si připomněli základy olympijských her, jejich význam a odkaz.

Následně všechny děti z celé školy kreslily nebo malovaly obrazy na téma LOH Paříž 2024. Každá třída sama vybrala 3 nejlepší práce, učitelé pak měli možnost ještě dle svého uvážení přidat další povedené práce.

Děti 2. stupně se ještě navíc podílely na malbě šestnáctidílného obrazu, kdy každá třída obdržela 2 díly, jeden vnitřní s budoucí Eiffelovou věží a jeden vnější, kde děti postupně po obvodu nakreslily 37 piktogramů všech soutěžních sportů. Bylo úžasné sledovat, s jakou odpovědností k tomu děti přistupovaly, uvědomovaly si, že nesmí nic zkazit, protože by to zkazily všem.

Na konci února všech 95 dětských prací a 16 dílný obraz odletěly do Bitoly v Makedonii, kde se účastnily 43. ročníku světové dětské výtvarné soutěže „The Small Montmartre Of Bitola“ 2024.

Na konci dubna byly zveřejněny výsledky. Do soutěže bylo přihlášeno 800 škol z 80 zemí světa, sešlo se přes 50.000 výtvarných děl od 45.000 soutěžících. Při takových počtech nebylo tedy překvapením, že se bohužel nikdo z naší školy neumístil.

Z tohoto důvodu jsme alespoň dodatečně 23. 5. 2024 vyhlásily vítěze za 1. a 2. stupeň naší ZŠ. Porotce tvořily učitelky: Mgr. Eliška Krčálová, Mgr. Barbora Motyčková a Ing. Lada Richterová, Ph.D. Rozhodování bylo těžké, ve škole máme opravdu hodně talentovaných dětí. Vítězi se stali a diplom s taštičkou výtvarných potřeb a sladkostí získali tito žáci:

1. stupeň:

1. místo: Thuy Tien Mai Nguyen z 5. A

2. místo: Karla Čeloudová z 3. C

3. místo: Eduard Bobek z 2. A 

2. stupeň:

1. místo: Alice Netíková z 8. B

2. místo: Zuzana Halbrštátová z 9. B

3. místo: Robin Chaloupka ze 7. A

Všem moc gratulujeme. Soutěžní práce všech dětí si můžete prohlédnout zde.

Ing. Lada Richterová, Ph.D.

Fotogalerie