Celoškolní soutěž v psaní v anglickém jazyce

3. června 2024
Celoškolní soutěž v psaní v anglickém jazyce

Již druhým rokem se naše škola snaží motivovat své žáky k psaní anglických příběhů. Do soutěže, která byla vyhlášena v únoru, se mohli zapojit všichni žáci od 3. do 9. ročníků. 

Vyhodnocení soutěže proběhlo v květnu s následujícími výsledky:

Žáci 3. ročníků měli za úkol vytvořit komiks. Pro hodnotitele bylo těžké vybrat ten nejlepší, což je patrné i z výsledků. Vyhodnocení všech kategorií viz níže:

3. ročníky:

1. místa: Janečková Barbora, 3. B a Vojtěch Hromádka, 3. A

2. místa: komiks Adventure walking tour (Vohradník Petr, Mezera Bedřich, Dubská Viktorie, Čeloudová Karla) 3. C  a Animals in the town (Adéla Víšková 3. B)

3. místa: Ghost Busters (Ela Slouková, Vilém Vavřina, Simona Uhlířová, Adéla Kaderková) 3. C, dále Magic book (Jonáš Jeník, Pavel Ujec, Naty Krajíčková, Denisa Udržalová) 3.C, a nakonec The lost Elf in the forest (Viktorie Kubášková, Tomáš Schejbal, Matyáš Hetych) z 3.C

4. ročníky - vyhodnocení v rámci třídy, zúčastnění dostanou motivační jedničku (žáci nestihli uzávěrku soutěže, jelikož zadání pojali jako projekt. Výsledkem bude sborník slovíček na všechna písmena abecedy, který bude dále ve třídě k dispozici jako názorná učební pomůcka.)

5. ročníky se soutěže nezúčastnily, ačkoliv témata a) If you could visit any planet in the solar system, which one would you choose and why? a b) Describe your perfect day byla jistě zajímavá.

6. ročník - 1. místo Ondřej Šinták, 6. B - My day as a superhero

7. ročník - 1. místo Tereza Marková, 7. A, která zvolila téma Write a story inspired by a picture

8. ročník - 1. místo Miriam Kosprtová, 8. A, která zvolila téma Describe a recent dream you´ve had

9. ročníky se soutěže nezúčastnily

Tato soutěž, zdá se, neoslovila každého. Texty, které se nám dostaly do rukou, byly však velice zdařilé. Budeme doufat ve větší zájem žáků v příštích letech i v kategoriích, které letos zastoupeny nebyly. Gratulujeme aktivním žákům k jejich úspěchu a děkujeme SRPŠ za finanční podporu této soutěže.

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie