Čarodějnický den v 1. C

29. dubna 2022
Čarodějnický den v 1. C
Čtvrtek před FILIPOJAKUBSKOU nocí se stal ve třídě 1. C dnem kouzlení, luštění a zábavy.

Žáci se učili celý den v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Seznámili se s tím, co FILIPOJAKUBSKÁ noc je a proč se pálí ohně. Pustili jsme si pohádku o MALÉ ČARODĚJNICI a poté jsme odpovídali na otázky, kde si žáci procvičili tématické čtení s porozuměním. Četli jsme zaklínadla, luštili jména čarodějnic a jejich mazlíčků. Procvičili jsme počítání s tajenkou a zápis číslic podle počtu čarodějnických hlav. Čarodějové a čarodějnice soutěžili v létání na koštěti. Během dne jsme si užili mnoho legrace a zábavy. Den se nám velmi líbil.

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie