Aktuálně - Lyžařský kurz 7. tříd - poslední informace

23. ledna 2018
Aktuálně - Lyžařský kurz 7. tříd - poslední informace
TISKOVÁ ZPRÁVA HYGIENY: IFORMACE O VÝSKYTU ZAŽÍVACÍCH POTÍŽÍ NA ŽIŽKOVĚ BOUDĚ V PECI POD SNĚŽKOU

Ve středu 10. ledna 2018 v dopoledních hodinách byl na KHS Královéhradeckého kraje nahlášen
hromadný výskyt zažívacích obtíží u účastníků lyžařského výcviku ze dvou základních škol, kteří
byli ubytováni na Horském hotelu Žižkova bouda v Peci pod Sněžkou. Průběh onemocnění byl
velice rychlý, provázený zvracením, bolestmi břicha a zvýšenou teplotou. Z celkového počtu 87
osob se potíže objevily u 34 dětí a 3 dospělých. Školy z tohoto důvodu ukončily pobyt tentýž den,
kdy situaci nahlásily.

KHS ihned 10. ledna provedla šetření na místě. V hotelu byla nastavena protiepidemická opatření -
zvýšený úklid za použití dezinfekce s virucidním (viry likvidujícím) účinkem, důkladné vyvětrání
objektu, pravidla manipulace s prádlem, dezinfekce prádla, provedení dezinfekce veškerých
prostor, podlah, umýváren, WC, jídelny, pokojů, nábytku, veškerých dotykových ploch, dezinfekce
veškerého nádobí a pomůcek po proběhlém turnusu apod.

Dne 15. ledna 2018 v ranních hodinách jsme obdrželi informace o výskytu zažívacích potíží u
studentů Biskupského gymnázia z Hradce Králové, kteří byli v tomto rekreačním zařízení na
lyžařském kurzu od 13. 1. do 19. 1. 2018. Celkový počet účastníků lyžařského kurzu byl 80
studentů a 8 osob doprovodu. Během kurzu mělo obtíže celkem 18 studentů. Opět byl průběh
onemocnění velice rychlý, provázený zejména zvracením. Mimo lyžařský kurz bylo v zařízení
ubytováno ještě dalších 28 osob, z nichž nikdo potíže neudával.

KHS během těchto 2 týdnů v rámci svých šetření odebrala na hotelu řadu vzorků (voda, pokrmy,
biologický materiál). Většina analýz byla z hlediska přítomnosti patogenních bakterií či virů
negativní.

Z biologického materiálu se však potvrdilo podezření na virovou infekci, konkrétně byly ve vzorcích
zjištěny noroviry. V takových případech nemocný viry vylučuje stolicí a v případě zvracení vzniká
infekční aerosol. K nákaze druhé osoby tak může docházet i přímým vdechnutím tohoto aerosolu,
zejména však požitím virů. Zásadní je proto osobní hygiena zejména po použití WC a před jídlem.
Noroviry jsou schopny přežívat určitou dobu i na předmětech a površích. Charakteristická je u nich
zejména opravdu vysoká nakažlivost při přenosu z člověka na člověka.

V rámci svých šetření KHS postupně získává další informace i z období před 10 lednem. Ukazuje se,
že zdravotní obtíže daného charakteru měla v tomto hotelu řada dalších osob i předtím.

KHS provedla také další šetření týkající se průběhu zotavovacích akcí konaných i v okolních
ubytovacích zařízeních v Peci pod Sněžkou, a to zpětně od počátku ledna 2018. Průběh akcí v
těchto zařízeních byl po stránce zdravotní klidný. Stejně tak personál a další hosté z okolních
zařízení neudávají žádné zažívací potíže. Nemáme tak informace o tom, že by obdobné zdravotní
obtíže byly v současné době v této oblasti nějak obecně rozšířeny.

23. ledna 2018, 14:00 hodin
Děkuji za podporu rodičů, informace o náhradním LVK dostanou žáci hned po podepsání
nové smlouvy.
V Sezemicích dne 23. ledna 2018, 15.30 hod SEČ Mgr. Jiří Březina

Mgr. Zuzana Brandová