Aktuálně - Lyžařský kurz 7. tříd

19. ledna 2018

Aktuálně - Lyžařský kurz 7. tříd

Dnes vydala krajská hygienická stanice tuto veřejnou tiskovou zprávu (níže)

- na mé naléhání před naším odjezdem, protože nevěděli, že jsme se již dohodli s provozovatelem na vrácení zálohy a LVK zrušili. Zpráva jen potvrzuje, že onemocnění na hygienu běžný rekreant nehlásí a potvrzuje odolnost viru, kterému bychom vaše děti vystavili, kdybychom odjeli. Pokud poslední vzorky opět nenajdou příčinu zvracení a průjmů, udělejte si svůj úsudek proč. Nechci komentovat a spekulovat, ale jsem rád, že tam nejedeme.

V Sezemicích 19. ledna 2018 16.00 SEČ,   Mgr. Jiří Březina - ředitel školy

Tisková zpráva:

Informace o výskytu zažívacích potíží na Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou

Ve středu 10. ledna 2018 v dopoledních hodinách byl na KHS Královéhradeckého kraje nahlášen hromadný výskyt zažívacích obtíží u účastníků lyžařského výcviku ze dvou základních škol, kteří byli ubytováni na Horském hotelu Žižkova bouda v Peci pod Sněžkou. Průběh onemocnění byl velice rychlý, provázený zvracením, bolestmi břicha a zvýšenou teplotou. Z celkového počtu 87 osob se potíže objevily u 34 dětí a 3 dospělých. Školy z tohoto důvodu ukončily pobyt tentýž den, kdy situaci nahlásily.

KHS ihned 10. ledna provedla šetření na místě. V hotelu byla nastavena protiepidemická opatření  - zvýšený úklid za použití dezinfekce s virucidním (viry likvidujícím) účinkem, důkladné vyvětrání objektu, pravidla manipulace s prádlem, dezinfekce prádla, provedení dezinfekce veškerých prostor, podlah, umýváren, WC, jídelny, pokojů, nábytku, veškerých dotykových ploch, dezinfekce veškerého nádobí a pomůcek po proběhlém turnusu apod.

Dne 15. ledna 2018 v ranních hodinách jsme obdrželi informace o výskytu zažívacích potíží u studentů Biskupského gymnázia z Hradce Králové, kteří byli v tomto rekreačním zařízení na lyžařském kurzu od 13. 1. do 19. 1. 2018. Celkový počet účastníků lyžařského kurzu byl 80 studentů a 8 osob doprovodu. Během kurzu mělo obtíže celkem 18 studentů. Opět byl průběh onemocnění velice rychlý, provázený zejména zvracením. Mimo lyžařský kurz je v zařízení ubytováno ještě dalších 28 osob, z nichž nikdo potíže neudával.

KHS během těchto 2 týdnů v rámci svých šetření odebrala na hotelu řadu vzorků (voda, pokrmy, biologický materiál). Většina analýz je již hotova a vždy s negativními výsledky z hlediska přítomnosti patogenních bakterií či virů.

V rámci svých šetření KHS postupně získává další informace i z období před 10 lednem. Ukazuje se, že zdravotní obtíže daného charakteru měla v tomto hotelu řada dalších osob i předtím. Dle klinických příznaků i dalších indicií lze předpokládat nejspíše virovou nákazu, která se poměrně snadno přenáší z člověka na člověka. V takových případech nemocný viry vylučuje stolicí a v případě zvracení vzniká infekční aerosol. K nákaze druhé osoby tak může docházet i přímým vdechnutím tohoto aerosolu, zejména však požitím virů. Zásadní je proto osobní hygiena zejména po použití WC a před jídlem.

I nadále probíhá kontrola přijatých protiepidemických opatření a další šetření ve snaze zajistit zamezení dalšího šíření onemocnění a zjistit příčinu zdravotních obtíží, která se bohužel doposud objasnit nepodařila.

 19. ledna 2018, 14:00 hodin

Mgr. Zuzana Brandová

Lyžařský kurz 7. tříd - aktuální informace 19. ledna 2018 Aktuálně - Lyžařský kurz 7. tříd - poslední informace 23. ledna 2018