Adopce na dálku - Ghana - Nidaar

4. září 2018

Nidar11

Žáci naší školy se před několika lety rozhodli, že budou prostřednictvím nadace PAAJAF FOUNDATION v Ghaně sponzorovat životní potřeby holčičky Nidaar, které bylo letos v květnu osm let.

Prostřednictvím SRPŠ bylo odesláno na její účet 10 000 Kč, které byly získány prostřednictvím sběru papíru. Tuto formu pomoci si odhlasovali sami žáci. K pokračování této pomoci se ve školním roce 2016/2017 kladně vyyjádřili v dotazníku žáci i rodiče.

Nidaar na své vzdělávání potřebuje tyto finanční prostředky, které si její rodiče nemohou dovolit:

Potřebné náklady (USD)
Školní poplatky za rok  650 dolarů
Školní potřeby 200 dolarů
Školní jídlo 300 dolarů
Školní akce 50 dolarů
Školní doprava 230 dolarů
Zdravotní pojištění 150 dolarů
Celkem: 1,580 dolarů

Příspěvek naší školy je zhruba 455 dolarů a pokryje zhruba třetinu nákladů.

Nyní jde Nidaar do třetího ročníku a je výbornou žakyní. Zde si můžete poslechnout, co o ní říká její učitelka.

https://www.youtube.com/watch?v=sdEC8O8q9hY

Děkuji všem, kteří se sběru starého papíru účastní a tím pomáhají tam, kde je to třeba.

Mgr. Olga Doskočilová

Vítejte aneb slovo ředitele školy 4. září 2018 Předplatné do divadla na školní rok 2018/2019 8. září 2018