Adaptační kurz 4. ročníku - úterý

7. září 2021

Adaptační kurz 4. ročníku - úterý

Úterý bylo plné aktivit, her a soutěží.

Ráno jsme začali psaním pohledů domů. Děti si připomněly správné psaní adresy. Pak jsme hráli únikové hry a na louce jsme „sbírali orchideje”. Po obědě děti soutěžily v týmech - vytvářely plakáty, lyžovaly, rozmotávaly gordický uzel, ... Za své celodenní snažení byly děti odměněny krásnými cenami a sladkostmi. Po setmění si ještě zahrály noční hru. 

Mgr. Monika Dobruská

Mgr. Jana Pinkasová

Kristýna Paulišová, DiS.

Mgr. Lenka Rečlo Šturmová

Adaptační kurz 4. ročníku - pondělí 6. září 2021 Adaptační kurz 4. ročníku - středa 8. září 2021