Adaptační kurz 4. ročníku - pondělí

6. září 2021

Adaptační kurz 4. ročníku - pondělí

Naši čtvrťáci ráno 6. září místo do třídy nastoupili do autobusu a ten s nimi zamířil do Pasek nad Jizerou. V krásné přírodě a na čistém vzduchu zde stráví pět dnů.

Nejprve se děti ubytovaly, naobědvaly a po krátkém odpočinku vyrazily na seznamovací hry na louce. Po hrách následovala vycházka po okolí se zastávkou v lese, kde se s chutí pustily do stavění domečků. A dobrá zpráva na závěr - už rostou!!! 

Mgr. Monika Dobruská

Mgr. Jana Pinkasová

Kristýna Paulišová, DiS.

Mgr. Lenka Rečlo Šturmová

Nabídka předplatného do Východočeského divadla v Pardubicích 1. září 2021 Adaptační kurz 4. ročníku - úterý 7. září 2021