VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

27. srpna 2018
VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Školní družina už se těší na známé tváře i nové kamarády. V září se spolu seznámíme a zahrajeme si různé hry. Podzimní počasí nám jistě dovolí i pobývat na školním hřišti, kde si užijeme pískoviště, ale i fotbal a florbal a k různým hrám využijeme i další cvičební pomůcky a hračky, které na nás celé prázdniny čekaly.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba a poslech pohádek, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, hry na upevňování pozitivních vztahů ve třídě, prohlížení dětských časopisů

Rekreační činnost
- pohybové hry na hřišti, hry pro seznámení, hry ve volné přírodě

Zájmová činnost
- pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, lepení, stříhání, modelování, stavba domečků z přírodnin na školním hřišti)

- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, poznávání okolí hřiště a prostor školy, základy bezpečnosti po cestě do školy a domů)

- estetická - hry s barvami – zapouštění, obtiskování, malování obrázků s motivy oddělení ŠD, kreslení prázdninových zážitků

- sportovní – skoky přes lano, švihadlo, cvičení s hudbou, tanec, florbal, fotbal na školním hřišti

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly a vnitřním řádem ŠD, luštění křížovek, hlavolamů

Společné akce
Seznamovací diskotéka

Mgr. Olga Doskočilová