Barevný svět

8. dubna 2021

Barevný svět

Pojďte si s námi užít barevný svět. Budeme se připravovat na svátek čarodějnic. Zopakujeme si pravidla silničního provozu v dopravní výchově. Nezapomeneme na sportování, malování a poznávání přírody.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba na pokračování, poslech pohádek, vyprávění dopravní výchova, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vybarvování čarodějnických omalovánek

Rekreační činnost
- hry na pískovišti, jízda na koloběžkách, hry s míčem, postřehové čarodějnické hry na školním hřišti

Zájmová činnost
pracovní (stříhání, lepení a modelování jarních motivů a mláďat zvířat)
- přírodovědná (pěstitelské pokusy, pozorování růstu jarních květin a kvetoucích stromů)
- estetická (kreslení jarních květin a stromů pomocí různých výtvarných technik, malování dopravních značek, malování čarodějnice)
- literárně dramatická (dramatické scénky správný chodec, recitace básniček)
- hudebně pohybová (nácvik čarodějnického tance, hra na hudební nástroje)
- sportovní (atletické disciplíny na školním hřišti, základy tenisu a ping pongu)

Příprava na vyučování
- hry na interaktivní tabuli s tematikou dopravní výchovy

Společné akce
Den Země – úklid v okolí školní družiny
Čarodějnice v ŠD
Projektové dny

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Jaro dělá pokusy 5. března 2021 Duhová kvetoucí příroda 7. května 2021