Barevný svět

1. dubna 2019

Dru%c5%beina velikonoce

Sluníčko nás zve na hřiště a do přírody. Užijeme si her a vyzkoušíme si i různé sporty. Budeme pozorovat i kreslit přírodu. Osvěžíme si pravidla silničního provozu. Oslavíme společně i Velikonoce a připravíme se na čarodějnický rej.

Odpočinková činnost
- rozhovory s dětmi, četba na pokračování, poslech pohádek, vyprávění o Velikonocích, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, vybarvování čarodějnických omalovánek

Rekreační činnost
- hry na pískovišti, jízda na koloběžkách, hry s míčem, postřehové čarodějnické hry na školním hřišti

Zájmová činnost
- pracovní (velikonoční pečení, stříhání, lepení a modelování jarních motivů a mláďat zvířat)

- přírodovědná (pěstitelské pokusy, sázení osení, pozorování růstu jarních květin a zasazeného osení, pozorování kvetoucích stromů a jarních rostlin)

- estetická (kreslení jarních květin a stromů pomocí různých výtvarných technik, malování dopravních značek, malování čarodějnice)

- literárně dramatická (dramatické scénky správný chodec, recitace básniček)

- hudebně pohybová (nácvik zpěvu a čarodějnického tance)

- sportovní (atletické disciplíny na školním hřišti, základy tenisu a ping pongu)

Příprava na vyučování
- hry na interaktivní tabuli s tematikou dopravní výchovy

Společné akce
Den Země – úklid v okolí školní družiny
Velikonoční dílny
Čarodějnice v ŠD

Mgr. Věra Ryšavá

Mgr. Olga Doskočilová

Jaro dělá pokusy 28. února 2019 Duhová kvetoucí příroda 2. května 2019