Barevný podzim

2. října 2022
Barevný podzim

Přivítejte s námi podzim malováním, zpíváním i pohybem. Nezapomeňte se zúčastnit podzimních tvořivých dílen.

Odpočinková činnost
- vyprávění o podzimu, rozhovory s dětmi a četba pohádek s tematikou slušného chování, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí, zpěv lidových písní

Rekreační činnost
- pohybové a postřehové hry na hřišti, míčové hry, honičky

Zájmová činnost
pracovní (výroba draků z papíru a jiných ekologických materiálů, vytváření domečků z přírodního materiálu pro zvířátka, lepení, stříhání, modelování)

- přírodovědná (tematické vycházky do okolí školy, poznávání míst, kde žijeme, pozorování změn v přírodě na podzim)

- estetická (hry s barvami – zapouštění, obtiskování podzimní listů, vyrábění a práce s bramborovými nebo jablíčkovými razítky, malování obrázků s podzimními motivy)

- literárně dramatická (dramatizace scének o slušném chování )

- sportovní (štafetové závody, cvičení na venkovních hrazdách, skoky přes lano, chůze na chůdách)

Příprava na vyučování
- sebeobslužné činnosti, pravidla stolování, oblékání a úklidu, seznámení s pravidly slušného chování, luštění křížovek, osmisměrek

Společné akce školní družiny
- podzimní tvořivé dílny

Mgr. Olga Doskočilová