Záznam o docházce žáka na kroužek

22. září 2023
V případě, že rodiče přihlásili žáka na kroužek, který se koná v době provozu školní družiny od 11.25 - 16.30 hod je potřeba informovat vychovatelku ŠD a vyplnit příslušný formulář. Na základě tohoto potvrzení můžeme předat žáka vedoucímu příslušného kroužku. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Doskočilová

Dokumenty ke stažení