Aktuality ze školní družiny

Podívejte se, co můžete zažít se školní družinou.

Tajemná komnata

Děti ze školní družiny navštívil sám Harry Potter a dovolil jim nahlédnout do Tajemné komnaty. Odvážlivci museli projít strašidelně vyzdobenou komnatou a podepsat se u ducha na listinu. Po škole se to hemžilo duchy, čaroději a kostlivci, kteří odříkávali tajemné verše. Na závěr se strašidla vyřádila na diskotéce.

Les ve škole

Všechna oddělení ŠD se zapojila do celoškolního EVVO projektu „Les ve škole“. Děti své znalosti mohly uplatnit ve vědomostním testu o lese „Víš, co jsem?“ Četli jsme knihy o zvířátkách, luštili tajenky a kreslili zvířátka v lese. Také jsme vyráběli domečky z přírodnin a zvířátka z kaštanů, které děti mohly prezentovat na výstavě ve školní jídelně.

Drakiáda

Minulý týden se to ve školních družinách hemžilo draky – a to nejen pohádkovými. Děti kreslily draky, které jsme rozvěsili po celé třídě. Také jsme se venku pokusili pouštět draky, ale bohužel nám počasí velmi nepřálo a draci nechtěly létat. Tak se s nimi děti alespoň proběhly. Na závěr týdne vystoupily se svým předem připraveným programem. Zpívaly, tancovaly, recitovaly a také nám zahrály divadlo – vše na téma DRAK. Všichni účinkující si pochutnali na sladké odměně.

Jede, jede vlak

V rámci seznámení dětí jsme v odděleních školní družiny uspořádali akci „Jede, jede vlak“. Všechny děti si vybarvily a vystřihly vagónek se svým jménem a postupně jsme v družinách zapojili vagónky za lokomotivu. Každá družina má tak vlak s 28 vagóny vylepený nad dveřmi svého oddělení. Naučili jsme se písničku a básničku o vlacích a také jsme si zatancovali na seznamovací diskotéce.

Agility

14. 6. odpoledne strávily děti ze školní družiny na psím cvičišti. Nejdříve se mohly podívat na výcvik psů a jejich radost a umění při překonávání různých překážek. Potom si samy vyzkoušely svoji obratnost a šikovnost na připravených stanovištích. Děti si s sebou odnesly malé dárečky a hlavně plno krásných zážitků.

Ptačí slavnosti

Poslední akcí ŠD byly v tomto školním roce "Ptačí slavnosti“. Děti si z domova donesly bílá trička, která si pomalovala různobarevnými ptáčky. Nástěnky na chodbě i ve školních družinách zdobily malovaní ptáčci. Akce dnes vyvrcholila soutěží "Zlatý slavík", na které děti mohly vystoupit a zazpívat libovolnou píseň. Než porota spočítala body a vyhlásila bronzového, stříbrného a zlatého slavíka v kategorii jednotlivců a skupin, naučili jsme se s dětmi "Ptačí tanec". Po vyhlášení výsledků a ocenění nadějných zpěváků následovala krátká diskotéka. Doufáme, že se dětem tento rok akce pořádané vychovatelkami ze ŠD líbily a aktivně se budou zapojovat i v příštím školním roce.

Přečtěte si více…

Pěší turistika

Už tradičně uzavíráme školní rok ve ŠD pěší vycházkou do Počapel. Počasí nám přálo a my se stovkou dětí vyšli na výlet. Po občerstvení jsme si na louce zadováděli, zahráli pár her a vrátili se zpět do Sezemic, kde na spokojené děti už čekali rodiče.

Sportovní odpoledne

Na včerejší odpoledne se děti velmi těšily. Čekaly na ně dvě sportovní disciplíny: štafetový běh a skok do dálky. Děti soutěžily s velkým nasazením, protože dnes se za běh i skok do dálky udělovaly zlaté medaile! Vyhlášení výsledků bylo důstojné. Zazpívali jsme hymnu ČR a vyhlásili vítěze jednotlivých disciplín podle věkových kategorií.

Záchranná akce

V pondělí 30. 5. jsme ve ŠD zažili zajímavé odpoledne. Děti našly v areálu ZŠ pod stromy ptačí mládě, které zřejmě během sobotní bouřky vypadlo z hnízda. Požádali jsme o radu zástupce záchranné stanice Pasíčka, jak mláděti sovy pomoci. Vrátit jej zpět do hnízda bylo nereálné, protože to bylo asi v osmimetrové výšce, a navíc jsme nevěděli, zda není mládě zraněné. Asi za dvě hodiny přijel pán ze záchranné stanice, podchlazené mládě prohlédl, vyčistil a vytáhl mu ze zobáku dlouhé ptačí pero, kterým se dávil. Dozvěděli jsme se, že se jedná asi o třítýdenní mládě kalouse ušatého. Všichni mu držíme palce, aby svůj boj o život v záchranné stanici Pasíčka vyhrálo.

Barvení šátků

Poslední dubnové pondělí děti pod vedením Mgr. Petry Bednářové a vychovatelky Jitky Svrčkové barvily hedvábné šátky pro své maminky k jejich blížícímu se svátku. Šátky nejen nabarvily, ale také samy vyžehlily. Děti měly ze svých výrobků velikou radost a už se těšily na to, jak je maminky budou nosit.