Svatý Martin

27. listopadu 2017

Svatý Martin

I my jsme ve školní družině slavili svátek Svatého Martina. Četli jsme si o této tradici, povídali si a dívali jsme se na pohádku o Svatém Martinovi.

Dále děti zpracovávaly výkresy na toto téma, na kterých pracovaly buď samostatně, nebo ve skupinách.

Bc. Petra Sůrová

Mgr. Olga Doskočilová

Podzimní dílny ve školní družině 7. listopadu 2017 Mikuláš, čert a anděl 11. prosince 2017