První projektový den - Lidové písně a tance pro děti

8. listopadu 2019

První projektový den - Lidové písně a tance pro děti

Školní družina se aktivně zapojila do projektu Evropská Unie - Šablony do škol II. Tento školní rok budeme pro děti realizovat projektové dny s odborníky.

První projektový den s názvem Lidové písně a tance pro děti se konal ve 3. oddělení ŠD dne 17. 9. 2019 pod vedením vedoucí vychovatelky Mgr. Věry Ryšavé a odborné poradkyně slečny Ivany Šimkové, členky folklorního souboru Radost. Děti měly možnost naučit se a zazpívat si dvě lidové písně za doprovodu houslí. Odbornice Ivana Šimková přišla do ŠD oblečena v lidovém kroji a dětem vyprávěla o folkloru. Představila jednotlivé části kroje, zahrála několik lidových písní na housle a naučila děti dva lidové tance. Vychovatelka dětem přečetla lidové zvyky ze Staročeského kalendáře. Společně si s dětmi zahráli lidové hry na venkovním hřišti. Pro všechny děti bylo připraveno malé občerstvení.

Klára Knotková

Podzimní tvořivé dílny 26. října 2019 Tajemná komnata 8. listopadu 2019