SRPŠ - platba příspěvku 2022/2023

3. října 2022

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás jménem SRPŠ při ZŠ Sezemice ohledně platby příspěvku na školní rok 2022/2023. Příspěvek ve výši 150 Kč na žáka bude vybírán prostřednictvím Školní online pokladny do 31. 10. 2022.

Tereza Srazilová - předseda SRPŠ

Ing. Alena Komersová, Ph.D. - místopředseda SRPŠ

Mgr. Olga Doskočilová