ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2022

9. února 2022
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2022

Dne 7. 2. 2022 proběhl na naší škole projekt „ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2022“.

Opět se konal celoškolní projekt, na kterém se podílí žáci a učitelé celé školy. V minulých dvou letech nám epidemiologická situace neumožnila tyto projekty zrealizovat, proto jsme velmi rádi, že letošní rok nám umožnil seznámit se u příležitosti zimních OH s jejich historií, úspěchy našich sportovců, symboly, olympijskou hymnou a sporty. Žáci pracovali pod vedením svých třídních učitelů na konkrétním úkolu, který se stal součástí celkového přehledu. Žáci v prvních a druhých třídách vyráběli olympijské kruhy a seznamovali se s jednotlivými kontinenty, které jsou zastoupeny v pěti olympijských barvách. Ve vyšších ročnících každá třída zpracovala jeden olympijský sport včetně úspěchů našich sportovců. Nejstarší žáci ke svému výstupu přidali ještě návrh na olympijské medaile a vyráběli pochodeň. Žáci si dali záležet a velké poděkování patří učitelům, pod jejichž vedením vznikly takto krásné práce.                                                                                                                                             

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie