Týden pro zdraví celoškolní projekt

12. dubna 2017
Týden pro zdraví  celoškolní projekt
V týdnu od 20. března do 27. března proběhl na naší škole „Týden pro zdraví“. V tomto týdnu jsme se zaměřili na zdravé stravování, pohybové aktivity a relaxaci.

Školní jídelna nachystala žákům zdravé snídaně, na které se přihlásilo 112 žáků a 9 učitelů. Snídaně byly různorodé, v nabídce byly zdravé chutné pomazánky, celozrnné pečivo a chléb, ovoce, zelenina, bulgur s ovocem, ovesná kaše a další dobroty.

V průběhu týdne učitelé s žáky hodnotili, jaké si nosí svačinky. Jeden den z týdne byl celý zaměřený na zdravé stravování. Na prvním stupni měli část dne s třídními učiteli a část dne s programem Zdravé pětky. Na druhém stupni se žáci zabývali zásadami zdravého stravování, potravinovou pyramidou, zdravým jídelníčkem, ve vyšších ročnících také poruchami příjmu potravy a dalšími zajímavými tématy. Součástí dne byla i hodina v tělocvičně, kde si žáci proběhli „opičí dráhu“ a vyzkoušeli kruhový trénink.

Ani v odpoledních hodinách žáci nezaháleli, mohli se přihlásit na různé pohybové aktivity. V nabídce byl florbal, basketbal, volejbal žáků devátého ročníku s učiteli, jóga, pilates, aerobic.

Samozřejmou součástí zdravého týdne je i relaxace, proto do hodin, hlavně nižších ročníků, byla zařazována relaxační cvičení, v době výdeje obědů hrála relaxační hudba a také se žáci mohli přihlásit na hodinu bubnování proti stresu.

Celý týden pro zdraví byl velice vydařený, na základě kladných ohlasů učitelů, rodičů a především žáků ho jistě příští rok zopakujeme. Současně bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří se na projektu podíleli, vedení školy, sdružení SRPŠ, které přispělo žákům na snídaně, dále paním kuchařkám ze školní jídelny, paní Rekové ze Zdravé pětky, paní Ivě Lněníčkové, paní Aleně Držmíškové a panu Kvapilovi, kteří také pomohli při organizaci projektu.

Fotogalerie