Celoškolní projekt ČR součást EU

16. prosince 2016

Open uri20170809 8649 1ix6hx8?1561535514

V termínu od 28. 11. do 5. 12. 2016 na naší škole probíhal projekt ČR – součást EU.

Žáci 1. a 2. ročníku se svou třídní učitelkou se zajímali o tradice Vánoc v ČR, vyráběli výrobky, kreslili výkresy s vánoční tématikou, naučili se nějakou vánoční koledu.

Žáci 3. až 5. ročníku s koordinátorkou informačních aktivit o EU z Eurocentra Pardubice Mgr. Lucií Hylmarovou se seznamovali s vánočními svátky, které patří v Evropě mezi nejdůležitější svátky roku, nicméně při vánočních oslavách si každá členská země EU zachovává své tradice. Žáci během vyprávění mohli nahlédnout do vánočních kuchyní zemí EU a přiblížit si tradice a zvyklosti těchto zemí a porovnat je s tradicemi a zvyklostmi v ČR.

Nejstarší žáci 6. – 9. ročníku se v projektu zaměřili na aktuální otázky EU. Přednáška Mgr. Lucie Hylmarové pojednávala o aktuálním dění v EU. Cílem bylo seznámit žáky s nynějším vývojem a výzvami, kterým momentálně EU čelí. Přednáška byla zaměřena na historii EU, migrační krizi, brexit atd.

Celoškolní EVVO projekt Myslivost a podzim v lese 20. listopadu 2016 Projekt k finanční gramotnosti 8. A 4. ledna 2017