Celoškolní projekt - 100 let ČSR

5. listopadu 2018

Celoškolní projekt - 100 let ČSR

Během září a října 2018 proběhl na naší škole celoškolní projekt 100 let ČSR.

Žáci 8. a 9. ročníku v rámci projektu vyslechli přednášku pana PhDr. Vojtěcha Kyncla Osudové osmičky. Žáky zaujalo vyprávění vztahující se k významným letům 1918, 1938, 1968, 1989.

K výročí vzniku republiky žáci 1. a 2. ročníku vysázeli lípu v areálu školy. 

Hudebně dramatického pořadu s názvem Staletá lípa se v sezemickém kostele zúčastnily třídy 3. - 5. ročníku.

Pro žáky 2. stupně byl připraven vzdělávací preventivní program Staleté kořeny pod vedením lektorů - paní Jany Rozehnalové a pana Víta Pospíšila.

Třídní učitelé během dalších vyučovacích hodin navázali na rozpracované téma společnými činnostmi se svými žáky.

Všem, kteří pracovali na celoškolním projektu 100 let ČSR, velmi děkujeme.

Mgr. Marie Krátká

Týden pro zdraví 7. června 2018 PROJEKT PRO ŽÁKY 8. TŘÍD - FINANČNÍ GRAMOTNOST 25. ledna 2019