Celoškolní EVVO projekt o třídění a recyklaci odpadů

24. dubna 2018
Celoškolní EVVO projekt o třídění a recyklaci odpadů
Ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dubna proběhl na naší škole celoškolní EVVO projekt na téma problematiky odpadů – jejich třídění, recyklace, šetrnost k životnímu prostředí, minimalizace jejich tvorby a s tím spojená možnost seznámení s bezobalovými výrobky.

Celoškolní EVVO projekt se skládal ze tří částí. Každá třída projekt zahájila ve čtvrtek 12. dubna bezplatným lektorovaným programem společnosti Tonda obal na cestách, ve kterém se žáci na konkrétních příkladech naučili správně třídit odpad. Program byl doprovázen také zajímavými aktivitami a hrami z internetové stránky www.tonda-obal.cz, kde můžou případní zájemci i sdílet své zkušenosti, obrázky a fotografie týkající se problematiky odpadů. 

V pátek 13. dubna pokračoval projekt pohybově soutěžními aktivitami ve družstvech na jednotlivých stanovištích v areálu školy.  Na stanovišti s názvem Proč sešlápnout PET lahve soutěžila třídní družstva v počtu umístěných sešlápnutých a nesešlápnutých PET lahví. Cílem aktivity bylo zjistit, že sešlápnutím PET lahví získáme úsporu místa, aby se do kontejneru vešlo více PET lahví. Na stanovišti Štafetový běh žáci na vymezené trase v časovém limitu formou štafetového běhu přenášeli víčka od pet lahví a na konci je odhazovali do barevných kontejnerů. Stanoviště s názvem Sbírání plastových lahví poslepu bylo založeno na spolupráci dvojic, ve vymezených čtvercích na školním hřišti se spolupracující dvojice jednoho družstva snažila co nejrychleji vynést mimo čtverec všechny pet lahve umístěné družstvem soupeře. Jeden žák ve dvojici vždy slovně navigoval druhého, který měl zavázané oči a hledal a sbíral plastové lahve poslepu. Na stanovišti Co do arboreta nepatří? žáci na základě slovního popisu hledali v arboretu 8 předmětů, odpadů, které do něj nepatří. Po nalezení předmětů si následně zopakovali správný způsob jejich likvidace, aktivita byla založená také na orientaci podle plánku školního arboreta. Stanoviště před hlavním vchodem seznamovalo žáky s existencí obchodů s bezobalovými výrobky, a protože jeden takový obchod byl nedávno otevřený v nedalekých Brozanech, žáci si zde mohli vyzkoušet také mletí obilných bio zrn na zapůjčeném mlýnku. Aktivita byla založená také na práci s textem a porozumění textu. Cílem tohoto stanoviště bylo základní seznámení s problematikou bezobalových výrobků. Poslední stanoviště bylo umístěné do školního átria, EVVO učebny, kde družstva s využitím informačního panelu řešila pracovní list, ve kterém přiřazovala dobu rozkladu jednotlivých předmětů a materiálů. 

Ve třídě následně pracovaly jednotlivé třídy na výstupech projektu. Oblíbená byla zejména výtvarně pracovní dílna, kdy děti (často ve skupinách) vyráběly z odpadových materiálů různé výrobky. S ohledem na svůj věk se jednalo o různé pohádkové bytosti, dopravní prostředky, u starších žáků pak o složitější a propracovanější výrobky (budovy, stavební stroje apod.). Tato pracovní dílna žáky velice bavila, děti při těchto tvořivých činnostech uplatnily svoji fantazii, představivost a tvořivost. Další aktivity ve třídách se odvíjely od věku žáků - jednalo se o aktivity na IT tabuli na stránkách www.tondaobal.cz, kreslení plakátu na podporu třídění odpadu (skupinová práce), pracovní listy s tematikou třídění a recyklace odpadů, doplňovačky, křížovky a kvízy (o plastových taškách), starší žáci na 2. stupni také řešili matematické úlohy s tematikou třídění odpadů v Sezemicích.

Doprovodnou aktivitou celoškolního EVVO projektu byla soutěž ve sběru vybitých baterií. Žáci nás příjemně překvapili aktivitou i při této soutěži, protože ve škole shromáždili během jediného dne téměř 10 000 vybitých baterií. Mezi třídami byla v této soutěži nejúspěšnější třída 4.B (1 987 baterií), na 2. místě se umístila třída 1.A (1 808 baterií), na 3. místě třída 2.B (1 112 baterií) a více než 1 000 baterií nashromáždila také na 4. místě třída 1.B (1 024).

Na závěr článku bych rád poděkoval všem žákům i pedagogům za aktivní a vstřícný přístup k celoškolnímu projektu. Žáci se tím, že v týdnu před projektem přinášeli do školy potřebné PET lahve na aktivity na stanovištích, zapojili i do samotných příprav projektu. Věřím, že se nám podařilo naplnit hlavní cíl celého dvoudenního projektu - vést žáky ke správnému třídění a tím i minimalizaci tvorby odpadu a vést je k šetrnému přístupu k okolnímu životnímu prostředí.

koordinátor EVVO   

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie