Celoškolní EVVO projekt Myslivost a podzim v lese

20. listopadu 2016

Open uri20170809 8649 9vtyub?1502307000

V letošním školním roce proběhl celoškolní EVVO projekt v podobě environmentálního týdne od 10. do 14. října na téma Myslivost a podzim v lese.

Každý ročník se během projektu zúčastnil podle časového rozpisu lektorovaného programu, jehož obsahem bylo sokolnictví, vznik a historie české myslivosti, kynologie spojená s ukázkou loveckých psů a plemen, lovecká hudba - signály myslivců – trubačů, ukázky krmelců a vzorků krmiv. Žáci se před zimou dozvěděli instrukce, jak a čím správně zvěř přikrmovat. Součástí programu byly také základy lesní pedagogiky. Po absolvování tohoto programu žáci pracovali se svými třídními učiteli na výstupu projektu – z kaštanů, žaludů a dalších přírodních materiálů (mechy, klacíky, jeřabiny, kamínky, ale i různé knoflíky, hadříky, textilní doplňky apod.) vyráběli v závislosti na věku lesní zvířátka, chaloupky, krmelce, posedy, lesní zátiší a jiné podobné výtvory s tematikou myslivosti. Tyto výrobky byly následně po dobu dvou týdnů vystaveny na výstavě ve školní jídelně. Rád bych tímto pochválil všechny žáky a poděkoval učitelům za vstřícný přístup k tomuto projektu. Všechny na výstavě shromážděné výtvory byly velice pěkné a překvapily nás svojí propracovaností a invencí. Do projektu se týdnem o české myslivosti zapojila také školní družina a jeho součástí byl v letošním školním roce také tradiční podzimní sběr žaludů a kaštanů.

Celoškolní EVVO projekt Les ve škole 9. června 2016 Celoškolní projekt ČR součást EU 16. prosince 2016