Celoškolní EVVO projekt Les ve škole

9. června 2016

Open uri20170809 8649 j2qd49?1561535498

V pátek 6. května proběhl na naší škole celoškolní EVVO projekt na téma Les ve škole.

Protože v Sezemicích je les poměrně daleko od školy, cílem tohoto projektu bylo přiblížit les žákům do školního prostředí. V průběhu dopoledne žáci mimo jiné pracovali na dvou výstupech, v rámci informativního výstupu měly jednotlivé ročníky rozdělenou lesní faunu a flóru na jednotlivé oblasti, ve kterých žáci ve skupinách zpracovávali podle stanovené osnovy informace o jednotlivých biologických druzích z lesního prostředí. Tyto výstupy sestavíme do Lesního atlasu živých organismů ZŠ Sezemice, který nám poslouží jako zdroj informací a zajímavostí o jednotlivých rostlinách a živočiších z ekosystému lesa. Druhým výstupem byl esteticko – literární (umělecký) výstup, v jehož rámci skupiny „výtvarníků“ vytvářely lesní koláž metodou LANDART (kombinace výtvarných technik s přírodninami), ve skupinách „hudebníků“ žáci otextovali melodie známých lidových písní textem o lese (někteří si troufli i na kompozici vlastních, nových hudebních melodií), skupiny „básníků“ vymýšlely básně o lese a ve skupinách „spisovatelů“ vymýšleli žáci na 1. stupni nejčastěji pohádku, popř. bajku, někteří žáci na 2. stupni se odhodlali i pro složitější literární žánry (úvaha, povídka). Častým námětem bylo také vytváření doplňovaček, křížovek, hádanek, lesních kvízů apod. V průběhu dopoledne také všechny třídy navštívily podle časového harmonogramu školní arboretum, ve kterém si prohlédly jednotlivé druhy dřevin. Poslední vyučovací hodina projektu byla věnována vzájemným prezentacím výstupů žáků mezi paralelními třídami. V doprovodných činnostech se některé třídy zabývaly také keltským stromovým kalendářem, lesní symbolikou jednotlivých druhů dřevin, potravními řetězci, vegetačními stupni, lesními patry, využitím dřeva jako suroviny, přírodními rekordy a zajímavostmi, zkoumaly nemoci stromů apod.

Celoškolní projekt Technika a my 13. prosince 2015 Celoškolní EVVO projekt Myslivost a podzim v lese 20. listopadu 2016