Aktuality ze školy

Celoškolní projekt - Dopravní výchova

Ve dnech 22. a 23. března proběhl na naší škole celoškolní projekt věnovaný dopravní výchově, která má na základní škole své nenahraditelné místo, protože nejohroženější skupinou v dopravním provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti.

Přečtěte si více…

Projekt pro žáky 8. tříd FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 15. dubna 2016 se uskutečnil v obou osmých třídách projekt finanční gramotnosti.

Přečtěte si více…

Anglicko-český výchovně vzdělávací program

Žáci 3. - 9. ročníku se zúčastnili Anglicko-českého hudebního programu.

Přečtěte si více…

Bücherwurm 2016

Dne 6. 4. 2016 proběhlo v pardubickém Divadle Exil celostátní finále soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2016".

Přečtěte si více…

Beseda Linka důvěry

Ve dnech 29. a 30. března proběhly ve třídách celého druhého stupně přednášky paní Mgr. Lucie Motlové na téma „Linka důvěry“. Žáci byli seznámeni s formou pomoci Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která funguje za účasti MPSV ČR, Pardubického kraje, měst, obcí a dalších sponzorů a dárců. Během přednášek žáci kladli otázky, na které obdrželi vyčerpávající odpovědi. Na konec přednášky obdrželi propisovací tužky a magnetky s kontakty na linku důvěry.

Mezinárodní matematická soutěž Klokan

V pátek 18. března proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 3 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategorii Klokánek se nejlépe umístil Michal Mládek z 5. A, který získal 110 bodů, v kategorii Benjamín Tomáš Ulrych z 6. B, který získal 80 bodů a v kategorii Kadet dopadl nejlépe Tomáš Turzo z 9. A, který získal 76 bodů. Všem chlapcům blahopřejeme.

Projektový den ve 3. A

Úterý 22. března bylo na celém prvním stupni naší školy zasvěceno dopravní výchově. Žáci 3. A si nejprve zopakovali nejdůležitější dopravní značky a pravidla, kterými se musí řídit ve své roli chodců a cyklistů.

Přečtěte si více…

Vítáme jaro

Kromě velikonočních nástěnek na chodbách máme vyzdobené i třídy školní družiny.

Přečtěte si více…

Korálkování ve 4. A

S nadcházejícím jarem se žáci 4. A zúčastnili minikurzu „Korálkování".

Přečtěte si více…

Velikonoce v zemích EU

Ve 4. ročníku byla uspořádána přednáška paní Mgr. Lucie Hylmarové, regionální koordinátorky informačních aktivit o Evropské unii.

Přečtěte si více…