Výsledky přijímacího řízení do oborů bez přijímací zkoušky Cermat (oborů vzdělávání ukončených výučním listem)

26. dubna 2020

Whatsapp image 2019 10 30 at 10.29.38 %281%29

Na webových stránkách většiny středních škol byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do oborů bez maturitní zkoušky. Do 30. dubna by výsledky do oborů vzdělávání bez maturitní zkoušky měly zveřejnit všechny školy. Uchazeči se budou sami informovat na webových stránkách jednotlivých škol o výsledcích přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem. Věnujte zvýšenou pozornost pravidlům odevzdávání zápisových lístků. Uchazeč, který podal obě přihlášky do oborů bez maturitní zkoušky, se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a bez zbytečného odkladu odevzdá zápisový lístek. Uchazeč, který podal jednu přihlášku do oboru bez přijímací zkoušky a jednu do oboru s přijímací zkouškou, zatím zápisový lístek neodevzdá, vyčká na konání přijímací zkoušky. Konkrétní termín přijímací zkoušky doposud nebyl stanoven. Další informace uvnitř článku. Čtěte pozorně.

Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2019/2020

- citace ze Školského portálu Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah.

Zápisový lístek (ZL) slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.

V tomto školním roce platí pro odevzdání zápisového lístku následující pravidla:

 • uchazeč odevzdá zápisový lístek až ve chvíli, kdy zná výsledek přijímacího řízení do obou oborů vzdělání, do kterých podal přihlášku
 • termín, do kterého uchazeč zápisový lístek musí nejpozději odevzdat, je společný pro všechny obory vzdělání, ať se v rámci přijímacího řízení koná přijímací zkouška nebo nekoná; tento termín se odvíjí od termínu konání jednotné přijímací zkoušky a určí se následovně:

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ZL = TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY + 8 KALENDÁŘNÍCH DNÍ (na vyhodnocení) + 5 PRACOVNÍCH DNÍ na odevzdání ZL

 • uchazeč muže vzít zápisový lístek zpět a použít jej opakovaně v případě, že:
 1. zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a nyní bude přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 2. zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a nyní bude přijat s využitím institutu nového rozhodnutí (obdoba přijetí na odvolání)

POSTUP v případě přijetí do obou zvolených oborů:

  1. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
   • ředitel střední školy vyvěsí seznam přijatých uchazečů v období od 22. do 30. dubna
   • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a bez zbytečného odkladu odevzdá zápisový lístek
  1. UCHAZEČ PODAL JEDNU PŘIHLÁŠKU DO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A JEDNU DO OBORU S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
   • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů bez přijímací zkoušky v období od 22. do 30. dubna
   • uchazeč zatím zápisový lístek neodevzdá, vyčká na konání přijímací zkoušky
   • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímací zkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky
   • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 kalendářních dnů od vyvěšení seznamu přijatých na základě přijímací zkoušky odevzdá zápisový lístek

 1. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
  • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímací zkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky
  • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 kalendářních dnů od vyvěšení seznamu odevzdá zápisový lístek

Mgr. Olga Doskočilová

Škola v době koronaviru 15. dubna 2020 Škola se otevírá pro 9. ročník od 11. 5. 2020 4. května 2020