Výlet do Pardubic - 7.A

29. června 2023
Výlet do Pardubic - 7.A

28. června jsme se společně vydali na zámek do Pardubic, kde jsme navštili výstavu. Poslední školní den výuky tohoto školního roku jsme si tak zpříjemnili příjemným zážitkem a trchou turistiky.

Tento týden jsme byli již druhá třída naší školy, která výstavu s názvem Peníze si do hrobu nevezmeš, navštivila. Ráda bych vyzdvihla chování celé třídy a pohodovou atmosféru, která nás celý den provázela. Příjemnou procházkou podél Chrudimky jsme se dostali k zámku, kde na nás čekala průvodkyně. Ta žáky velice zaujala a ti tak naslouchali vyprávění a aktivně se ptali a doplňovali ji. Všichni zdárně zjistili požadované informace, které byly ukryté v mincích a bankovkách, všech těch, které se vztahují k naší zemi a mají tisíciletou tradici. Po odhalení pokladu století jsme se ještě podívali do světa a hledali vazbu mezi českým tolarem a dolarem a také propojenost mezi britskou panovnicí Alžbětou II. a světovými bankovkami, kde byla zobrazena a na kterých byla vidět i proměna v čase dokládající její dlouhodobé působení na trůně.

Před odchodem ze zámku nás potěšila hudba linoucí se z piana umístěného na nádvoří. S dobrou náladou jsme vyrazili odměnit se zmrzlinou a posilněni jsme se vydali směrem do Sezemic. Z centra jsme se rychle dostali do klidněho prostředí Parku Na Špici a k Labi, které udávalo směr celé cesty. 

Mgr. Marie Krátká

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie