Vyhodnocení podzimního sběru starého papíru a kartonu

9. listopadu 2023
Nejlepší sběrači - sběr starého papíru a kartonu - říjen 2023

V tradičním podzimním sběru starého papíru a kartonu shromáždili letos v říjnu žáci ve škole 5 707 kg této suroviny. Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se podle svých možností do tohoto sběru zapojili. V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili Ondřej Keřka z 5. B (312 kg), Jan Plíšek z 6. A (299 kg) a Tereza Dostálová z 5. B (267 kg). V soutěži tříd zvítězila s obrovským náskokem třída 5. B před třídami 6. A a 3. C.

Podrobnější pořadí sběračů - jednotlivců i pořadí tříd v přepočtu odevzdaného množství na žáka opět naleznete v závěru tohoto článku. Letos bych vyjádřil speciální poděkování třídě 5. B a jejich třídní paní učitelce Lucii Klímové, stalo se poprvé v historii školy, že na challenge paní učitelky se do sběru zapojili podle svých možností bez výjimky úplně všichni žáci této třídy, a tak se tato třída podílela odevzdaným množstvím (1 742 kg) téměř na třetině celkového  odevzdaného množství z celé školy! Za zmínku stojí také to, že 99 % odevzdaného starého papíru pochází od žáků ze tříd 1. - 6. ročníku včetně. Moc děkujeme ale všem, kteří do sběru přispěli jakýmkoliv množstvím, téměř 6 tun této sběrné suroviny patří mezi nejúspěšnější výsledky sběru z posledních let. Poděkování patří také SRPŠ, které každým rokem financuje odměny pro nejlepší sběrače.

Pořadí 10 nejúspěšnějších sběračů jednotlivců

Pořadí Jméno  Příjmení Třída Množství
  1. Ondřej Keřka 5.B 312 kg
  2. Jan Plíšek 6.A 299 kg
  3. Tereza Dostálová 5.B 267 kg
  4. Dominik  Vaniš 6.A 234 kg
  5. Martin Píša 3.B 206 kg
  6. Adina Svobodová 5.B 171 kg
  7. Jan Svoboda 4.A 162 kg
  8. Sabina Žočková 2.A 160 kg
  8. Dominik Žoček 4.B 160 kg
  8. Michael Ben 4.B 160 kg

Pořadí tříd podle přepočtu odevzdaného množství na žáka 

(pořadí spravedlivě zohledňuje počet žáků v jednotlivých třídách)

Pořadí Třída Průměr na žáka
  1. 5.B 69,68 kg
  2. 6.A 21,72 kg
  3. 3.C 21,11 kg
  4. 4.A 17,88 kg
  5. 1.B 15,48 kg
  6. 3.A 12,95 kg
  7. 2.B 12,50 kg
  8. 5.A 11,12 kg
  9. 3.B 10,68 kg 
 10. 6.B 10,31 kg

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie