Vánoční jarmark ZŠ Sezemice

18. ledna 2016

Open uri20170809 8649 g4exb3?1561534631

V úterý 15. 12. 2015 se na Základní škole v Sezemicích uskutečnil vánoční jarmark.

Už od září probíhaly přípravy. Žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a školní družině, ale i ve svém volném čase vyráběli vánoční dekorace, ozdoby a přáníčka. Mnoha krásnými výrobky přispěl také kroužek keramiky a dívčí klub. K těmto výrobkům se přidaly i sladké dobroty, které byly společně s čajem a kávou nabízeny ve vánoční kavárně. Předvánoční atmosféra byla v jídelně školy, kde se jarmark konal, podpořena i koledami, které zněly z CD nazpívaného školním pěveckým sborem Rolnička. U vchodu do jídelny si návštěvníci mohli všimnout malého vánočního stromku, jenž byl ozdoben různými druhy ozdob, které pocházely z projektu Evropská vánoční výměna dekorací 2015. Tohoto projektu se zúčastnila školní družina. Podle ohlasů z řad žáků i veřejnosti se celá akce vydařila. Vynesla celkem 36 100 Kč, které byly poukázány nadaci Dobrý anděl, jež pomáhá onkologicky nemocným pacientům a jejich rodinám.

Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za vlastní iniciativu, nápady, práci, čas a aktivitu, kterou celé akci věnovali. Přejeme jim proto, aby i další akce, které zrealizují, byly stejně úspěšné jako tato.

Okresní přebor družstev v šachu II. stupeň - 3. místo 22. prosince 2015 Divadelní představení 18. ledna 2016