Škola včera a dnes

25. října 2022
Škola včera a dnes

S příchodem na 2. stupeň se žáci 6. ročníku seznámili s novým předmětem, výchovou k občanství.  Život ve škole byl naší první společnou kapitolou, v jejímž závěru vznikl tento nápad. Děti se s chutí pustily do sestavování dotazníku.

Pokud Vám přijdou otázky povědomé, možná jste byli jedním z dotazovaných. Náhodně zvolené otázky děti vybraly tak, aby měly možnost porovnat napříč několika generacemi rozdíly ve výuce, školním prostředí či oblíbenosti předmětů a možnostech stravování. Zobrazila se nám tak různá délka školní docházky, sobotní výuka, rozdílné povinné předměty jako cizí jazyk, branná výchová nebo naopak nové předměty jako informatika, SPDT aj. Jelikož děti oslovily své maminky, babičky, prababičky, odpodědi byly pestré. Nejstarším respondentem byl 78 letý dědeček. Všem dotazovaným děkujeme za čas a vzpomínku na školní léta.

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie