Škola se otevírá pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

15. května 2020

%c5%a1kola 1

podrobné informace v příloze

Mgr. Zuzana Brandová

Oznámení školní jídelny 14. května 2020 Informace k plánovaným sběrům 16. května 2020