Škola hrou v 7. B

5. května 2023
Škola hrou v 7. B

S blížícím se koncem školního roku jsme pojali hodinu výchovy k občaství trochu netradičně. Žáci 7. B projevili svoji kreativitu a využili svých získaných znalostí za účelem vytvoření výukové pomůcky.

Cílem skupinové práce bylo vytvořit vědomostní hru. Téma nebylo jednotné, promítla se nám zde témata společenskovědní i přírodovědná z předmětů výchovy k občanství, zeměpisu, dějepisu či přírodopisu a to dle výběru žáků. Hra každé skupinky obsahuje hrací plochu, tématické kvízové otázky vytvořené všemi žáky skupiny a samostatný seznam otázek včetně správných opovědí.

Ve třídě panovala příjemná atmosféra, nadšení pro věc. Krásně se ukázala v praxi mezipředmětová vazba a  prohloubila se spolupráce. Díky tomu, že každá hra bude jiná, žáci se tak i obohatí navzájem.

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie