Sametová revoluce očima pamětníků i žáků naší školy

20. prosince 2019

Whatsapp image 2019 12 20 at 19.07.55

V letošním roce jsme si připomněli výročí 30 let od Sametové revoluce. Pro žáky naší školy se už jedná o dalekou historii, do svobody se narodili. Proto se s událostmi listopadu a prosince 1989 seznamovali nejen v hodinách dějepisu, společenskovědního semináře, výchovy k občanství nebo výchovy ke zdraví, ale i prostřednictvím vzpomínek svých rodičů a prarodičů a výukového programu společnosti Post Bellum, která spolupracuje na projektu Paměť národa, který zpracovává a uchovává materiály se vzpomínkami pamětníků.

Žáci devátých tříd se v pondělí 4. listopadu zúčastnili programu Čtyři příběhy revoluce, který kombinoval výklad lektora o událostech, které revoluci předcházely i o ní samotné, se zaznamenanými výpověďmi pamětníků v podobě filmu. Viděli Sametovou revoluci pohledem studentů i přístušníků STB. Společnost získala svobodu, ale pro každého měla jiný význam a podobu.

Výsledkem projektu bylo vytvoření plakátů se symboly a hesly revoluce, vzpomínkami rodičů i prarodičů a pěti slovy, která se mladé i starším generacím vybaví při vyslovení pojmu Sametová revoluce. Nejzdařilejší plakáty jsou vystaveny na nástěnce v přízemí druhého stupně.

Mgr. Olga Doskočilová

Okresní soud Pardubice – exkurze 9. A a 9. B 19. prosince 2019 Těšení na Vánoce ve 2. B 20. prosince 2019