Recitační soutěž pro žáky prvního stupně

1. března 2019

Img 20190224 182725

Ve třídách 1. stupně se na konci ledna a potom hned po jarních prázdninách hodně recitovalo. Třídní učitelé spolu se svými žáky pak vybrali zástupce do školního kola.

To se konalo 18. února odpoledne. Před porotu statečně předstoupilo 19 soutěžících. Všichni byli dobře připraveni a na porotu čekalo nelehké rozhodování, kdo se umístí na kterém místě.

A jak to celé dopadlo?

1.třídy
1.místo   Patricie Kafková
2.místo   Nela Popelková, Anna Knížková
3.místo   Radka Severinová, Lada Čeloudová, Jan Zelenda
2.+3.třídy
1.místo   Vojtěch Mareš
2.místo   Eliška Krejčíková,  Adéla Sobotková
3.místo   Pavlína Köhlerová
4.+5.třídy
1.místo   Barbora Šimková
2.místo   Barbora Bačinová
3.místo   Olga Keřková

Pro všechny účastníky byl připraven diplom nebo pochvala a malá odměna. V okresním kole nás budou reprezentovat Vojtík Mareš a Barunka Šimková. Oba měli v minulých letech možnost získat cenné zkušenosti – v Pardubicích už recitovali. Přejeme jim pevné nervy, úspěšný boj s trémou a samozřejmě také trochu štěstí. To je v silné konkurenci, která v okresním kole panuje, nezbytné.                      

Mgr. Monika Dobruská

Třeťáci v Oucmanicích 28. února 2019 Soptíkovo lyžování 1. března 2019