Prvňáčci a konec školního roku

5. července 2019

Vysv%c4%9bd%c4%8den%c3%ad

Prvňáčci zažili svůj úplně první závěr školního roku. Všichni byli v pátek 28. června natěšení a také trochu nervózní.

Nejprve jsme si povídali o prázdninových cestách a dobrodružstvích, která na děti čekají. Pak jsme si jako vzpomínku na 1. třídu rozdali OBRÁZKOVOU ABECEDU. Každý žák 1. A si během celého školního roku vytvářel jednotlivé písmenkové stránky s kreslenými a vlepovanými obrázky. Stránky jsme pak poslední červnový týden svázali do knihy s názvem OBRÁZKOVÁ ABECEDA.

Konečně tu byl ten správný čas pro vydání vysvědčení a také pochval třídní učitelky.

Spolu s vysvědčením, pochvalou a abecedou si děti domů odnesly záložku na prázdninové čtení. Slíbili jsme si totiž, že si všichni přečteme o prázdninách nejméně jednu knížku.

Mgr. Monika Dobruská

Beseda Městské policie - drogy 2. července 2019 Jarní sběr starého papíru - vyhodnocení 12. července 2019