Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

10. listopadu 2020

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole - podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2020 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu. Přihlášku ke studiu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou obdrží žák na vyžádání od výchovné poradkyně, přihlášky pro obory bez talentové zkoušky obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Talentová zkouška se koná:

  • od 2. ledna do 15. února 2021 - gymnázium se sportovní přípravou
  • od 15. ledna do 31. ledna 2021 - konzervatoř
  • od 2. ledna do 15. ledna 2021 - ostatní obory vzdělání s talentovou zkouškou

Školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

  • od 12. dubna do 28. dubna 2021 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna 2021 do ostatních oborů vzdělání

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Studium                    1. řádný termín    2. řádný termín     Náhradní termín
Čtyřleté                    12. 4. 2021           13. 4. 2021           12. a 13. 5. 2021
Šestileté a osmileté     14. 4. 2021           15. 4. 2021           12. a 13. 5. 2021

Další informace o přijímacím řízení pro letošní školní rok se dozvíte v přiložených dokumentech. Informace o středních školách a nabízených oborech získáte i na www.atlasskolstvi.cz. V případě zájmu o konzultaci mne, prosím, kontaktujte.

Mgr. Olga Doskočilová

Od počítačů do přírody - hra pro 1. stupeň 9. listopadu 2020 Volby do školské rady 2020 12. listopadu 2020