Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

30. října 2019

Whatsapp image 2019 10 30 at 10.29.38

Přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30. listopadu 2019 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a do 1. března 2020 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. V uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu. Přihlášku ke studiu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou obdrží žák na vyžádání od výchovné poradkyně, přihlášky pro obory bez talentové zkoušky obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Talentová zkouška se koná:

  • od 2. ledna do 15. února 2020 - gymnázium se sportovní přípravou
  • od 15. ledna do 31. ledna 2020 - konzervatoř
  • od 2. ledna do 15. ledna 2020 - ostatní obory vzdělání s talentovou zkouškou

Školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

  • od 12. dubna do 28. dubna 2020 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna 2020 do ostatních oborů vzdělání

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky

Studium                    1. řádný termín    2. řádný termín     Náhradní termín
Čtyřleté                     14. 4. 2020         15. 4. 2020           13. a 14. 5. 2020
Šestileté a osmileté    16. 4. 2020         17. 4. 2020           13. a 14. 5. 2020

Další informace o přijímacím řízení pro letošní školní rok i souhrnné informace z přijímacího řízení v loňském školním roce a informace o stipendiích poskytovaných Pardubickým krajem se dozvíte v přiložených dokumentech. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte, prosím, výchovnou poradkyni.

Mgr. Olga Doskočilová

Liga škol v orientačním běhu - 1. a 2. kolo jubilejního 50. ročníku soutěže 29. října 2019 Páté ročníky na exkurzi v ekocentru 31. října 2019