Přednáška z EUROCENTRA - 7. ročník

11. června 2024
Přednáška z EUROCENTRA - 7. ročník

Dnes se 7. ročník věnoval 2 vyučovací hodiny tématu EU. Pod vedením paní Boukalové z pardubického Eurocentra jsme si nastínili její vznik i aktuální témata, která hýbou EU.

Jelikož je ČR součástí EU, je důležité, aby měli i žáci 2. stupně povědomí o kořenech EU, myšlence spojené v jednotě a rozmanitosti. A současně si utvářeli vlastní názor o směřování Evropy a EU. Jelikož jsme zemí, kde právě probíhaly volby do EP, a naše země je členských státem již 20 let, tak ani toho nesmělo být opomenuto. Zajímavé bylo, že i žáci 7. ročníku cítí potřebu vyjádřit se také k tomu, zda a případně kdy by bylo vhodné přijmout euro, neboť jsou si vědomi, že jednou se to bude dotýkat i jejich životů. V této souvislosti je zaujala možnost volby již od 16 let, jako je to v některých státech EU. Na druhou stranu jsme porovnali volební účast hodnocenou jako vysokou a státy, kde je volba povinná. S využitím IT jsme zhlédli vyhotovené možnosti euromincí  pro ČR. 

Aby se téma EU neubíralo pouze teoretickou rovinou, druhou částí byla soutěžní hra, kde obě třídy byly rozděleny do 4 skupin a zodpovídaly soutěžní otázky na téma EU. 

Vítězům gratujeme :-) Na památku obdrželi malou pozornost z Eurocentra a příští rok se opět těšíme na setkání.

Mgr. Alena Srkalová

Fotogalerie