Pohádkový pochod - DC Veská

20. září 2022
Pohádkový pochod - DC Veská

V sobotu 17. 9. 2022 se uskutečnil pohádkový pochod DC Veská, který se tradičně nese ve znamení pohádek a zábavy pro děti malé i větší. Účastnily se ho jako dobrovolnice  i žákyně naší školy, které pomáhaly se zajištěním jednotlivých stanovišť.

Dobrovolníci v kostýmech pohádkových bytostí připravili i v letošním roce stezku se zábavnými úkoly a po jejich splnění odměnili  soutěžící děti drobnými dárky. Na závěr ještě všechny účastníky čekalo opékání špekáčků, čaj, káva a další vynikající občerstvení. 

Veliké poděkování za naši školu patří dobrovolnicím, které v kostýmech princezen, broučků a dalších pohádkových postav pomohly zpestřit mnoha dětem upršené zářijové sobotní dopoledne. Jednalo se o Barboru Češkovou z 5. A, Pavlínu Köhlerovou a Zoru Srazilovou ze 7. B, Valérii Ryšavou, Terezu Zelendovou a Karolínu Janečkovou z 8. B a v neposlední řadě Adélu Komersovou z 9. A a Olgu Keřkovou z 9. B.

Mgr. Lucie Dlouhá

Fotogalerie