Páťáci v elektrárně Opatovice

6. listopadu 2017

Img 7129

Žáci pátých tříd měli 25.10.2017 jedinečnou možnost navštívit elektrárnu a teplárnu Opatovice.

Jak vzniká elektřina a teplo? Nejprve se o tomto tématu naši žáci učili ve třídě v rámci přírodovědy. Ale mnohem lepší je vidět vše na vlastní oči, a proto jsme s dětmi vyrazily na exkurzi do elektrárny. Průvodcem nám byl pan inženýr Zadák, který dětem velmi ochotně odpovídal na všechny zvídavé dotazy a vysvětloval, jak elektrárna a teplárna funguje. Po přivítání jsme si všichni museli nasadit ochranné přilby a pak už se děti na vlastní oči mohly přesvědčit o obrovském žáru v kotlích, o tom jak se čistí kouř a jaké odpadní látky vznikají při hoření uhlí. Dozvěděly se i o jejich následném zpracování, sledovaly rychlost otáčejících se turbín. Pro mnoho žáků byla tato exkurze velkým zážitkem a poučením. 

Mgr. Lenka Šturmová

Mgr. Lenka Šturmová

Pohádkové pochody ve Veské 26. října 2017 Divadelní předplatné 10. listopadu 2017