Pasování žáčků 1. A za čtenáře knihovny

4. července 2024
Pasování žáčků 1. A za čtenáře knihovny

Od září, kdy přišli prvňáčkové poprvé do školy, stačilo jen 10 měsíců, aby se naučili číst. Za svou pilnou práci dostali úplně všichni na vysvědčení jedničku. Další odměnou bylo slavnostní „pasování na rytíře Písmenkového království", které proběhlo 25. června. 

Účastníky slavnosti byl král s královnou, pan rádce, víla Abeceda, děti a jejich početný doprovod. Pozvána byla i paní učitelka. Aby mohly být děti pasovány na rytíře, musely nejprve prokázat, že se s písmeny dobře seznámily. První úkol spočíval ve správném řazení písmen podle abecedního pořádku. Následovalo čtení, kdy musel každý z uchazečů o titul rytíře přečíst část pohádky a dokázat tak, že si zaslouží stát se členem družiny čtenářů knihovny. Všechno dobře dopadlo a pan král mohl přistoupit k samotnému pasování. 

Ale malé čtenáře čekal ještě slib. Slíbili, že budou pilnými čtenáři, že se budou ke knížkám chovat jako ke svým přátelům a budou vyprávět o každé pěkné knize kamarádům. Ve škole jsme se následující den domluvili, že na plnění slibu začneme hned pracovat. Přes prázdniny si každý přečte alespoň jednu knížku a v září ji přinese ukázat spolužákům. 

Nezbývá než věřit, že děti najdou v knihách a v jejich příbězích zalíbení a čtení pro ně bude zdrojem radosti, poučení a zábavy. 

Mgr. Monika Dobruská

Fotogalerie