Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny - 1. A

16. června 2019

Img 7617

Žáci 1. A byli v úterý 11. června slavnostně pasováni na čtenáře. Do sálu radnice přišli se svým doprovodem, kterým byli maminky, tatínkové, sourozenci, babičky, dědečkové, tety, strýčkové a dokonce i prababičky.

Jeviště se proměnilo na Písmenkové království s panem králem, paní královnou, rádcem a vílou Abecedou. Prvňáčci nejprve splnili několik písmenkových úkolů a přečetli každý kousek pohádky. Tím dokázali, že jsou připraveni stát se opravdovými čtenáři. Pasování na čtenáře se ujal sám pan král. 

Děti dostaly průkaz do městské knihovny, hru a pěknou knihu. Nezbývá než doufat, že se stanou pravidelnými návštěvníky knihovny a vytvoří si krásný vztah ke knížkám a ke čtení. Děkujeme všem, kteří pasování pro prvňáčky připravili. 

Mgr. Monika Dobruská

Minitaneční 8. tříd 14. června 2019 Výlet 7. B 17. června 2019