Od počítačů do přírody - hra pro 1. stupeň

9. listopadu 2020

Od počítačů do přírody - hra pro 1. stupeň

Připravili jsme pro vás výukovou stezku v okolí Základní školy Sezemice.

Pokud budete mít zájem, aby si děti při pobytu venku zopakovaly učivo z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, bude stezka s deseti úkoly připravena od pondělí  9. 11. 2020 od 12.00 hodin do neděle 15. 11. 2020. Začátek stezky bude při vstupu do areálu základní školy.

Vezměte si s sebou psací potřeby, papír nebo sešit a vytištěnou mapu, kterou najdete v příloze.

Při plnění úkolů se můžete vyfotit a jednu z fotografií zaslat svému třídnímu učiteli. Náročnější úkoly je možno nafotit mobilem a vypracovat doma.

Přejeme vám hodně zábavy a společných zážitků na čerstvém vzduchu.

                           Vaše třídní učitelky, učitelé a vychovatelky ze ŠD

Mgr. Kateřina Enderová

Bezplatné datové připojení pro děti v době online výuky 5. listopadu 2020 Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 10. listopadu 2020