Kam na střední školu - 9. ročník

4. listopadu 2018

%c3%ba%c5%99ad pr%c3%a1ce 1

Žáci devátých ročníků před sebou mají důležité rozhodnutí o výběru oboru studia na střední škole. Seznámit se s nabídkou studia na středních školách jim pomáhají například projekty Technohrátky, Zdravohrátky i výstava prezentací středních škol Pardubického kraje Schola Bohemia. Nesmíme ale zapomenout ani na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Pardubicích, které deváťáci navštívili koncem října.

A co se dozvěděli? Mohli se seznámit s pracovní náplní jednotlivých oborů a jejich uplatněním  na pracovním trhu. Zamysleli se společně nad tím, co ovlivňuje a inspiruje výběr jejich vysněné střední školy. Pokud už mají obor studia vybraný, tak si utřídili informace o něm a případně inspirovali i ostatní spolužáky.

Ať už je jejich rozhodnutí definitivní, nebo ještě váhají, konečné rozhodnutí padne buď do 30. listopadu, kdy je poslední termín odevzdání přihlášek na obory s talentovou zkouškou, nebo do 1. března, kdy končí odevzdávání přihlášek do ostatních oborů.

Všem žákům devátých tříd přejeme, aby uspěli při přijímacím řízení na vybrané střední školy a aby je také úspěšně ukončili učňovskou nebo maturitní zkouškou.

Mgr. Olga Doskočilová

Prvňáčci a ježci 4. listopadu 2018 Technohrátky - Střední škola automobilní Holice 8. listopadu 2018