Jarní sběr starého papíru - vyhodnocení

30. srpna 2018

Sbe%cc%8cr stare%cc%81ho papi%cc%81ru

V jarním sběru starého papíru letos žáci shromáždili ve škole celkem 9 858 kg starého papíru a kartonu. Všem, kteří se podle svých možností do tohoto sběru zapojili, děkujeme!

V jarním sběru starého papíru letos žáci shromáždili ve škole celkem 9 858 kg starého papíru a kartonu. 33 nejlepších sběračů, kteří do školy přinesli 100 a více kg bylo odměněno sladkou odměnou. Jejich přehled spolu s pořadím tříd v přepočtu na průměrné množství na jednoho žáka, uvádím v následujících tabulkách pod článkem. 

Přehled nejlepších sběračů:

1. Dvořáková Tereza      4.A           330 kg

2. Veselý Tomáš            7.A           279 kg

3. Keřková Olga             4.B           262 kg

4. Procházka Josef          6.A          239 kg

5. Dostál Michal             1.A           236 kg

5. Bečka David               6.B          236 kg

7. Třešňáková Michaela   8.A           207 kg

8. Vecková Klára            5.B           200 kg

9. Ulrych Tomáš             8.B           190 kg

10. Vejvodová Ella         4.B            187 kg

11. Lhotský Patrik          6.A           186 kg

12. Dvořáková Dagmar   3.A           165 kg

13. Hrdličková Adéla       4.A           162 kg

14. Matúšů Tereza         4.A            140 kg

15. Ticháček Matyáš       5.A            137 kg

16. Horáková Lucie         8.B           135 kg

17. Takáč Jan                4.B            130 kg

18. Petera Jan                5.A           127 kg

19. Pražan Filip               1.A           123 kg

19. Pražan Tomáš           4.B           123 kg 

21. Rudolfová Veronika   9.A           120 kg

22. Boháč Matěj             4.A           116 kg

23. Škodová Tereza        1.A           115 kg

23. Škoda Lukáš             6.A           115 kg

23. Žáčková Jana            8.A           115 kg

26. Petrásová Michaela     6.B           110 kg

26. Kindl Lukáš               5.B           110 kg

28. Válková Nela             5.A           105 kg

28. Škodová Kateřina     4.A            105 kg

30. Bartel Jan                2.A            100 kg

30. Škrobalová Anna      5.A            100 kg

30. Klímová Anna           6.B            100 kg

30. Bláhová Karolína       8.A            100 kg 

 

Soutěž tříd - přepočet na průměr na žáka podle počtu žáků ve třídě 

1.               4. A            49,77 kg           
2.                4. B            36,90 kg           
3.               5. A            35,40 kg           
4.               8. A            31,04 kg           
5.               6. A            29,04 kg           
6.               8. B            26,50 kg           
7.               5. B            26,27 kg           
8.               1. A            25,50 kg           
9.               6. B            24,95 kg           
10.             3. A            24,28 kg           
11.              1. B            15,90 kg           
12.              2. B            14,53 kg           
13.              7. A            13,13 kg           
14.              9. A            11,54 kg           
15.              2. A              8,89 kg           
16             . 3. B              8,80 kg           
17.              9. B              4,90 kg              
18.              7. B              1,93 kg       

Mgr. Jan Václavek

Příprava pokrmů v sedmých třídách 28. srpna 2018 Vyhodnocení soutěže ve sběru víček od PET lahví 30. srpna 2018