Evropský den jazyků

9. října 2018

Img 5975

Dne 26. 9. 2018 se žáci 8. B zúčastnili akce Evropský den jazyků, kterou každoročně pořádá Evropský spolkový dům na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Žáci měli za úkol postupně plnit zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Za jejich absolvování sbírali nálepky do hrací karty třídy.

Program byl rozdělen celkem do čtyř stanovišť. Jako první navštívili Historický sál, kde na žáky čekali rodilí mluvčí španělštiny a portugalštiny, a mohli se tak naučit pár základních slovíček a procvičit je formou pexesa. Byl zde také koutek českého jazyka, kde si vyzkoušeli různé jazykové hry.

Druhou zastávkou bylo Britské centrum. Žáci se zde mohli dozvědět více o certifikovaných zkouškách z anglického jazyka, vyzkoušet si své znalosti formou testů nebo různých her, popřípadě prolistovat dostupnou literaturu v místní knihovně.

Třetí zastávkou bylo Goehe-Zentrum, které prověřilo znalosti žáků z německého jazyka pod vedením rodilého mluvčího. Žáci byli rozděleni do týmů a pomocí zapůjčených tabletů soutěžili mezi sebou formou kvízu o drobné dárky.

Konečnou zastávkou bylo centrum Francouzské aliance. Zde vyhledávali francouzská slova v místních knihách a poté z nich poskládali tajenku. Nakonec zhlédli krátký film, natočený zde ve francouzské alianci, a pak si formou hry ověřili, co všechno si z filmu zapamatovali.
Žáci měli možnost poznat další cizí jazyky, seznámit se s jejich kulturou a otestovat své dosavadní znalosti. Odnesli si z programu několik nových slov, které se v průběhu dne naučili a spoustu společných zážitků.

Liga škol OB - 2. kolo 8. října 2018 Soudní přelíčení 9. října 2018