Dětská scéna 2019 - krajské kolo

15. dubna 2019

Sa%cc%81ljk

Na počátku dubna se konalo krajské kolo soutěže v uměleckém přednesu, které pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. Postupující žáci z okresních kol se sešli v reprezentativním sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Naši školu reprezentovali Barbora Šimková a Vojtěch Mareš.

Výkony soutěžících posuzovala tříčlenná porota, která měla složitou práci. Vojta v kategorii 2. a 3. tříd získal čestné uznání. Všichni zúčastnění předvedli výkony na vysoké úrovni. V každé ze čtyř kategorií přednášelo okolo dvaceti žáků. Jednalo se o básně i prózu. Na začátku dne se všichni zbavili trémy hlasovou rozcvičkou, kterou vedla jedna z členek poroty. Vyzkoušeli si místo, kde se bude přednášet, a akustiku sálu. Před vyhlášením výsledků si vyslechli i kytarový koncert. Barče i Vojtovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v umění přednesu.

Mgr. Olga Doskočilová

Florbalový turnaj 14. dubna 2019 Zeměpisná olympiáda 2019 17. dubna 2019