Čtení ve 2.B

7. listopadu 2019

Img 7684

Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti ve 2. B.

Od druhého ročníku se všechny děti z naší třídy zapojily do soutěže s názvem Lovci perel. S pravidly soutěže děti seznámila paní učitelka M. Dobruská ve školní knihovně. První knížku - Perlorodku jsme přečetli společně ve škole, takže každý z naší třídy již získal první perlu. Celý školní rok mohou děti číst knížky dle vlastního výběru a za správné vyplnění pracovního listu ke knížce získávat perly. Ve výuce také používáme nový časopis Tečka, který je plný námětů pro zajímavé učení, kreslení, vyrábění, hry a čtení. Děti si tak zábavnou formou procvičují tolik potřebné čtení s porozuměním. Velmi oblíbené jsou únikové a detektivní hry, které děti řeší společně v menších skupinách, a kromě pozorného čtení se tak učí komunikovat, řešit problémy a spolupracovat.

Mgr. Lenka Šturmová

Všechny sýkorníky mají nové majitele 6. listopadu 2019 Halloweenská škola 8. listopadu 2019