Čtení ve 2. A

6. listopadu 2019

Img 20191019 015328.jpg 1

Číst se všechny děti naučily v první třídě. Ve druhé třídě jsme se společně vydali na cestu od čtení ke čtenářství.

Hned na začátku školního roku byli druháci na své první návštěvě školní žákovské knihovny. Dozvěděli se, jak se knížky půjčují a po přečtení pak vrací, kde najdou knihy vhodné pro začínající čtenáře. V neposlední řadě také, jak jsou označeny „perlorodky“. Ale to už se dostáváme k účasti druháčků v projektu, který motivuje děti ke čtení a vede malé čtenáře k objevování knížek a porozumění textu. Jedná se o projekt s názvem LOVCI PEREL. Děti během čtení odpovídají na otázky a tím dokáží, že knihu opravdu přečetly. Za každou knížku a vyplnění pracovního listu získají perličku. 

Kromě čtení článků v čítance, čteme vybrané knížky z knihovny. Naposledy to byla Myška a pohádková polívka a série Kvak a Žbluňk. Pracujeme také s časopisy. Nejvíce se Sluníčkem a novinkou mezi dětskými časopisy - Tečkou. 

Každý týden jsou děti seznámeny s novou zajímavou knihou. Celý týden je ve třídě vystavena, čteme si z ní ukázky, děti si ji mohou prohlédnout a pokud je zaujme, následně i půjčit. 

14. října jsme se spolu s celou třídou vypravili na besedu do Městské knihovny v Sezemicích. Paní knihovnice nás seznámila s uspořádáním knížek a ukázala nám mnoho zajímavých knih, časopisů a deskových her. Většina dětí spolu se svými rodiči knihovnu navštěvuje a knihy si zde půjčují.

Nezbývá než věřit, že dětem bude čtení přinášet radost a poučení, nebude jim lhostejné a ideálně si ho zařadí mezi své oblíbené činnosti. 

Mgr. Monika Dobruská

Sběr plastových víček ukončen 5. listopadu 2019 Všechny sýkorníky mají nové majitele 6. listopadu 2019