Biologická olympiáda 2023 – okresní kolo

2. května 2023
Biologická olympiáda 2023 – okresní kolo

Dne 17.4. 2023 proběhlo v učebnách odloučeného pracoviště DDM DELTA, DDM ALFA  Pardubice okresní kolo již 57. ročníku Biologické olympiády v kategorii C. Za naši školu se tohoto kola zúčastnil žák třídy 8. A Miroslav Schejbal.

Do okresního kola se Miroslav Schejbal dostal na základě úspěšného absolvování školního kola dne 30. 1. 2023. Jeho příprava spočívala jak v seznámení se se studijním textem na téma „bezlesí“, tak i s daným seznamem organismů pro teoretickou část. Dalšími soutěžícími ve školním kole byly žákyně třídy 9. B – Olga Keřková a Zlata Tomková.

Miroslav Schejbal svojí účastí v okresním kole získal cenné zkušenosti v dané soutěži, které, pevně věříme, zúročí v dalším ročníku Biologické olympiády. K získanému 19. místu Miroslavu Schejbalovi upřímně gratulujeme.